Hiển thị:
Trang

Âu cơm 4002_101

Âu cơm 4002_101

- Âu cơm gốm sứ Bát Tràng vẽ tay.      - Nguyên liệu chính: đất cao lanh - Công đoạn sản xuất: 90% sản xuất thủ công với các c..

280.000 VNĐ

Bát cơm 4001_108

Bát cơm 4001_108

- Bát gốm sứ Bát Tràng, Đĩa gốm sứ Bát Tràng - Nguyên liệu chính: đất cao lanh - Công đoạn sản xuất: 90% sản xuất thủ công với các ..

16.000 VNĐ

Bát cơm 4002_105

Bát cơm 4002_105

- Bát cơm gốm sứ Bát Tràng vẽ tay hoa chanh - Nguyên liệu chính: đất cao lanh - Công đoạn sản xuất: 90% sản xuất thủ công với các công đoạn..

16.000 VNĐ

Bát cơm 4004_104

Bát cơm 4004_104

- Bát cơm gốm sứ Bát Tràng vẽ tay. - Nguyên liệu chính: đất cao lanh - Công đoạn sản xuất: 90% sản xuất thủ công với các công đoạn:  &..

16.000 VNĐ

Bát cơm 4004_106

Bát cơm 4004_106

- Bát cơm gốm sứ Bát Tràng vẽ tay. - Nguyên liệu chính: đất cao lanh - Công đoạn sản xuất: 90% sản xuất thủ công với các công đoạn:  &..

14.000 VNĐ

Bát cơm 4007_101

Bát cơm 4007_101

- Bát gốm sứ Bát Tràng, - Nguyên liệu chính: đất cao lanh - Công đoạn sản xuất: 90% sản xuất thủ công với các công đoạn:    ..

16.000 VNĐ

Bát cơm 4009_101

Bát cơm 4009_101

- Bát cơm gốm sứ Bát Tràng vẽ tay - Nguyên liệu chính: đất cao lanh - Công đoạn sản xuất: 90% sản xuất thủ công với các công đoạn:  &n..

15.000 VNĐ

Bát tô sứ 4002_204

Bát tô sứ 4002_204

- Bát yêu gốm sứ Bát Tràng vẽ tay  - Nguyên liệu chính: đất cao lanh - Công đoạn sản xuất: 90% sản xuất thủ công với các công đo..

50.000 VNĐ

Bộ ấm chén  3125_101

Bộ ấm chén 3125_101

- Bộ ấm chén gốm Bát Tràng - Nguyên liệu chính: đất cao lanh - Công đoạn sản xuất: 90% sản xuất thủ công với các công đoạn:   &nb..

800.000 VNĐ

Bộ ấm chén  3158_101

Bộ ấm chén 3158_101

- Bộ ấm chén gốm Bát Tràng - Nguyên liệu chính: đất cao lanh - Công đoạn sản xuất: 90% sản xuất thủ công với các công đoạn:   &nb..

350.000 VNĐ

Bộ ấm chén  3179_109

Bộ ấm chén 3179_109

- Bộ ấm chén gốm Bát Tràng - Nguyên liệu chính: đất cao lanh - Công đoạn sản xuất: 90% sản xuất thủ công với các công đoạn:   &nb..

320.000 VNĐ

Bộ ấm chén  3216_101

Bộ ấm chén 3216_101

- Bộ ấm chén gốm Bát Tràng - Nguyên liệu chính: đất cao lanh - Công đoạn sản xuất: 90% sản xuất thủ công với các công đoạn:   &nb..

800.000 VNĐ

Hiển thị từ 1 đến 12 của 46 (4 Trang)