Hiển thị:
Trang

Âu cơm 4002_101

Âu cơm 4002_101

- Âu cơm gốm sứ Bát Tràng vẽ tay.      - Nguyên liệu chính: đất cao lanh - Công đoạn sản xuất: 90% sản xuất thủ công với các c..

280.000 VNĐ

Bát cơm 4001_108

Bát cơm 4001_108

- Bát gốm sứ Bát Tràng, Đĩa gốm sứ Bát Tràng - Nguyên liệu chính: đất cao lanh - Công đoạn sản xuất: 90% sản xuất thủ công với các ..

16.000 VNĐ

Bát cơm 4002_105

Bát cơm 4002_105

- Bát cơm gốm sứ Bát Tràng vẽ tay hoa chanh - Nguyên liệu chính: đất cao lanh - Công đoạn sản xuất: 90% sản xuất thủ công với các công đoạn..

16.000 VNĐ

Bát cơm 4004_104

Bát cơm 4004_104

- Bát cơm gốm sứ Bát Tràng vẽ tay. - Nguyên liệu chính: đất cao lanh - Công đoạn sản xuất: 90% sản xuất thủ công với các công đoạn:  &..

16.000 VNĐ

Bát cơm 4004_106

Bát cơm 4004_106

- Bát cơm gốm sứ Bát Tràng vẽ tay. - Nguyên liệu chính: đất cao lanh - Công đoạn sản xuất: 90% sản xuất thủ công với các công đoạn:  &..

14.000 VNĐ

Bát cơm 4007_101

Bát cơm 4007_101

- Bát gốm sứ Bát Tràng, - Nguyên liệu chính: đất cao lanh - Công đoạn sản xuất: 90% sản xuất thủ công với các công đoạn:    ..

16.000 VNĐ

Bát cơm 4009_101

Bát cơm 4009_101

- Bát cơm gốm sứ Bát Tràng vẽ tay - Nguyên liệu chính: đất cao lanh - Công đoạn sản xuất: 90% sản xuất thủ công với các công đoạn:  &n..

15.000 VNĐ

Bát tô sứ 4002_204

Bát tô sứ 4002_204

- Bát yêu gốm sứ Bát Tràng vẽ tay  - Nguyên liệu chính: đất cao lanh - Công đoạn sản xuất: 90% sản xuất thủ công với các công đo..

50.000 VNĐ

Bộ đồ ăn 4015_101

Bộ đồ ăn 4015_101

 - Bộ đồ ăn gốm sứ Bát Tràng vẽ hoa mặt trời - Nguyên liệu chính: đất cao lanh - Công đoạn sản xuất: 90% sản xuất thủ công với các công đoạn:..

1.500.000 VNĐ

Đĩa sứ 4001_114

Đĩa sứ 4001_114

- Đĩa gốm sứ Bát Tràng men gốm - Nguyên liệu chính: đất cao lanh - Công đoạn sản xuất: 90% sản xuất thủ công với các công đoạn:    ..

Liên hệ

Đĩa Sứ 4001_118

Đĩa Sứ 4001_118

- Đĩa gốm sứ Bát Tràng : Đĩa vuông men gốm - Nguyên liệu chính: đất cao lanh - Công đoạn sản xuất: 90% sản xuất thủ công với các công đoạn: ..

270.000 VNĐ

Đĩa sứ 4001_119

Đĩa sứ 4001_119

- Đĩa gốm sứ Bát Tràng men gốm - Nguyên liệu chính: đất cao lanh - Công đoạn sản xuất: 90% sản xuất thủ công với các công đoạn:    ..

200.000 VNĐ

Hiển thị từ 1 đến 12 của 15 (2 Trang)