Hiển thị:
Trang

 Lọ hoa gốm sứ 1251_112

Lọ hoa gốm sứ 1251_112

- Lọ hoa gốm sứ Bát Tràng - Nguyên liệu chính: đất cao lanh - Công đoạn sản xuất: 90% sản xuất thủ công với các công đoạn:     + Tạ..

200.000 VNĐ

 Lọ hoa gốm sứ 2034_104

Lọ hoa gốm sứ 2034_104

- Lọ hoa gốm sứ Bát Tràng - Nguyên liệu chính: đất cao lanh - Công đoạn sản xuất: 90% sản xuất thủ công với các công đoạn:     + Tạ..

340.000 VNĐ

Lọ hoa bàn tay phật 1381_101

Lọ hoa bàn tay phật 1381_101

- Lọ hoa gốm sứ Bát Tràng - Lọ bàn tay phật số 1 - Nguyên liệu chính: đất cao lanh - Công đoạn sản xuất: 90% sản xuất thủ công với các công..

250.000 VNĐ

Lọ hoa bàn tay phật 1381_102

Lọ hoa bàn tay phật 1381_102

- Lọ hoa gốm sứ Bát Tràng, Lọ bàn tay phật vẽ cành lá. - Nguyên liệu chính: đất cao lanh - Công đoạn sản xuất: 90% sản xuất thủ công với c..

300.000 VNĐ

Lọ hoa gốm sứ 1060_011

Lọ hoa gốm sứ 1060_011

- Bình gốm Bát Tràng: cặp đôi lọ miệng loe men trắng vẽ sen. - Nguyên liệu chính: đất cao lanh - Công đoạn sản xuất: 90% sản xuất thủ công với c&a..

600.000 VNĐ

Lọ hoa gốm sứ 1060_021

Lọ hoa gốm sứ 1060_021

- Bình gốm Bát Tràng: bộ đôi lọ hoa miệng loe trổ thủng men trắng bóng. - Nguyên liệu chính: đất cao lanh - Công đoạn sản xuất: 90% sản xuất thủ ..

550.000 VNĐ

Lọ hoa gốm sứ 1063_016

Lọ hoa gốm sứ 1063_016

- Bình gốm Bát Tràng men trắng, trổ thủng. - Nguyên liệu chính: đất cao lanh - Công đoạn sản xuất: 90% sản xuất thủ công với các công đoạn:..

550.000 VNĐ

Lọ hoa gốm sứ 1251_216

Lọ hoa gốm sứ 1251_216

- Lọ hoa gốm sứ Bát Tràng - Nguyên liệu chính: đất cao lanh - Công đoạn sản xuất: 90% sản xuất thủ công với các công đoạn:     + Tạ..

150.000 VNĐ

Lọ hoa gốm sứ 1275_106

Lọ hoa gốm sứ 1275_106

- Lọ hoa gốm sứ Bát Tràng men rạn vẽ chuồn. - Nguyên liệu chính: đất cao lanh - Công đoạn sản xuất: 90% sản xuất thủ công với các công đoạn:  ..

500.000 VNĐ

Lọ hoa gốm sứ 1275_115

Lọ hoa gốm sứ 1275_115

- Lọ hoa gốm sứ Bát Tràng với các họa tiết trang trí vẽ bằng tay. - Nguyên liệu chính: đất cao lanh - Công đoạn sản xuất: 90% sản xuất thủ công v..

480.000 VNĐ

Lọ hoa gốm sứ 1285_102

Lọ hoa gốm sứ 1285_102

- Lọ hoa gốm sứ Bát Tràng - Nguyên liệu chính: đất cao lanh - Công đoạn sản xuất: 90% sản xuất thủ công với các công đoạn:     + Tạ..

250.000 VNĐ

Lọ hoa gốm sứ 1286_103

Lọ hoa gốm sứ 1286_103

- Lọ hoa gốm sứ Bát Tràng - Nguyên liệu chính: đất cao lanh - Công đoạn sản xuất: 90% sản xuất thủ công với các công đoạn:     + Tạ..

220.000 VNĐ

Hiển thị từ 1 đến 12 của 24 (2 Trang)